Slide background
Slide background

Test test

KUSH ESHTE CRCD

Qendra per Kerkim Bashkepunim e Zhvillim (CRCD) është një Organizatë jo-qeveritare e krijuar më Qershor 2008, e cila operon mbi bazë të njohurive dhe politikave kombëtare e ndërkombëtare të zhvillimit te qendrueshem ne te gjithe Shqiperine.

VIZIONI

Qendra per Kerkim Bashkepunim e Zhvillim (CRCD) i perkushtohet nje shoqerie te zhvilluar te produktit dhe konsumit te qendrueshem, nje shoqeri ku barazia eshte themeli i nje harmonie dinamike mes njerezve, duke i sherbyer dhe respektuar njeri-tjetrit dhe mjedisit.

OBJEKTIVAT

Objektivi i pergjithshem i CRCD është të veprojë si një strukturë konsultative, kerkimore e formuese në fushën e zhvillimit te qendrueshem social-ekonomik, mjedisor, kulturor dhe teknik duke pershtatur e promovuar modelin Europian ne Republiken e Shqiperise.

EKSPERTIZA

Mjedisi dhe burimet natyrore
Pjesemarrja e publikut ne vendimmarrje
Planifikimi me pjesemarrje
Ndertim dhe rritje kapacitetesh ne projekte me komunitetin
Raporti gjinor dhe pjesemarrja ne rregjistrimin e pasurive
Zhvillimi ekonomik i qendrueshem
Zhvillimi turistik i qendrueshem

Perfundon me sukses Projekti ” Do it With Love”

Perfundon me sukses Projekti “Do it With Love” i financuar ne kuader te Programit Youth Exchange nga BE. Aktiviteti permbylles i projektit ishte udhetimi ne Estoni-Remnik ne datat 2-9 Qershor 2014, ku morren pjese 5 te rinj nga Vlora. Ky… Read More

The successful finalization of the project “DO IT WITH LOVE”

In the framework of  “Do it With Love” Project, financed by Youth in Action Program,  five Albanian Youth took part in an exchange programme  in Estonia-Remnik from 2 till 9 June 2014. They came back home with the best impressions from… Read More

Përfundon me sukses projekti COHEIRS.Rekomandimet e qytetarëve për Mjedisin dhe Shëndetin!

Workshopi Ndërkombëtar në Itali për Rekomandimet për Shëndetin dhe Mjedisin u zhvillua në Mesagne-Itali dhe mblodhi së bashku me shumë se 100 pjesëmarrës nga shtete të ndryshme, për të debatuar për Mjedisi dhe Shëndetin. U diskutuan çështje me interes të… Read More

Qytetari aktive për një jetë të shëndetshme Të vëzhgojmë shëndetin dhe mjedisin në qytetet tona!

PROJEKTI COHEIRS Qendra për Kërkim Bashkëpunim dhe Zhvillim – CRCD në bashkëpunim me Njësinë e Koordinimit dhe Informimit të ngritur në kuadër të projektit “Vëzhguesit Qytetarë për Shëndetin dhe Mjedisin: Nisma për Përgjegjësi dhe Qëndrueshmëri (COHEIRS)” zhvilloi seminarin tematik me… Read More

CRCD lobon per Programin Europa per Qytetaret

E Ardhmja e Programit “ Europa për Qytetarët” : Letër e hapur Kryetarëve të Shteteve dhe Qeverisë së Bashkimit Europian CRCD-Center for Research Cooperation and Development lobon bashkë me Organizatat Ndërkombëtare për Programin “ Europa për Qytetarët” Në një kohë… Read More

Takimi i pare per Projektin COHEIRS

Qytetarë të angazhuar mund të ndryshojmë botën! Të vëzhgojmë shëndetin dhe mjedisin në qytetet tona! Qendra për Kërkim Bashkëpunim dhe Zhvillim – CRCD në Vlorë Qendra për Kërkim Bashkëpunim dhe Zhvillim – CRCD në bashkëpunim me Shoqatën e Agjencive për… Read More

NISMA TË VLERËSIMIT QYTETAR PËR CILËSINË E SHËRBIMEVE PUBLIKE NË QYTETIN E ORIKUMIT

PROJEKTI “NISMA TË VLERËSIMIT QYTETAR PËR CILËSINË E SHËRBIMEVE PUBLIKE NË QYTETIN E ORIKUMIT” NJOFTIM për debat publik TË NDERUAR BANORË TË QYTETIT TË ORIKUMIT! Në qytetin e Orikumit vazhdon të zbatohet projekti për Ndërgjegjësimin Qytetar për të vlerësuar shërbimet… Read More

Njoftim per Banoret e Bashkise Himare

Të nderuar banorë! Regjistrimi i Pasurive të Paluajtshme në Zonat Prioritare Bregdetare është duke u zbatuar për zonën kadastrale urbane dhe aktualisht jemi në fazën e konsultimit paraprak me publikun. Ditën e hënë, datë 25 korrik 2011, ora 10.00 pranë… Read More

Konsultimi i publikut ne lidhje me informacionin e regjistrimit të pronave

Konsultimi i publikut ne lidhje me informacionin e regjistrimit të pronave në zonat urbane është në vazhdim e sipër. Ekipet teknike janë duke mbledhur të dhëna lidhur me tokën bujqësore nga arkivat e shtetërore në nivel qendror dhe lokal. Ky… Read More

Njoftim per fshatrat Dhermi, Gjileke dhe Vuno ne bashkine e Himares

Programi SFRIP eshte duke u zbatuar per Zonen Kadastrale Urbane dhe aktualisht jemi ne fazen e konsultimit paraprak me publikun e cila do te vazhdoje ne fshatra te tjere te perfshuira ne program edhe gjate muajit Korrik 2011. Materialet e… Read More

Te nderuar zonja dhe zoterinj

Programi SFRIP eshte duke u zbatuar per Zonen Kadastrale Urbane dhe aktualisht jemi ne fazen e konsultimit paraprak me publikun e cila do te vazhdoje ne fshatra te tjere te perfshuira ne program edhe gjate muajit Korrik 2011. Materialet e… Read More

NJOFTIM

NJOFTIM TE NDERUAR BANORE TE KOMUNES LUKOVE! KA FILLUAR REGJISTRIMI FILLESTAR I PASURIVE TE PALUAJTSHME NEPERMJET PROJEKTIT: “REGJISTRIMI SISTEMATIK FILLESTAR I PASURIVE TE PALUAJTSHME NE ZONEN PRIORITARE BREGDETARE NE SHQIPERI”, I UDHEHEQUR NGA PREZENCA E OSBE NE TIRANE. Komuna Lukove… Read More

NJOFTIM

Shpjegim i Hartës së Pasurive dhe Tabelës Zona Urbane e Fshatit: Ky është një publikim paraprak i cili është një bazë për konsultim me publikun dhe palët e interesuara. Ndaj jeni të lutur që të merrni pjesë me komentet dhe… Read More

NJOFTIM, TE NDERUAR BANORE TE KOMUNES LUKOVE

NJOFTIM TE NDERUAR BANORE TE KOMUNES LUKOVE! KA FILLUAR REGJISTRIMI FILLESTAR I PASURIVE TE PALUAJTSHME NEPERMJET PROJEKTIT: “REGJISTRIMI SISTEMATIK FILLESTAR I PASURIVE TE PALUAJTSHME NE ZONEN PRIORITARE BREGDETARE NE SHQIPERI”, I UDHEHEQUR NGA PREZENCA E OSBE NE TIRANE. Komuna Lukove… Read More

Njoftim per Banoret e Komunes Aliko

NJOFTIM TE NDERUAR BANORE TE KOMUNES ALIKO! KA FILLUAR REGJISTRIMI FILLESTAR I PASURIVE TE PALUAJTSHME NEPERMJET PROJEKTIT: “REGJISTRIMI SISTEMATIK FILLESTAR I PASURIVE TE PALUAJTSHME NE ZONEN PRIORITARE BREGDETARE NE SHQIPERI”, I UDHEHEQUR NGA PREZENCA E OSBE NE TIRANE. Komuna Aliko… Read More

Njoftim per Banoret e Komunes Xarre

NJOFTIM TE NDERUAR BANORE TE KOMUNES XARRE! KA FILLUAR REGJISTRIMI FILLESTAR I PASURIVE TE PALUAJTSHME NEPERMJET PROJEKTIT: “REGJISTRIMI SISTEMATIK FILLESTAR I PASURIVE TE PALUAJTSHME NE ZONEN PRIORITARE BREGDETARE NE SHQIPERI”, I UDHEHEQUR NGA PREZENCA E OSBE NE TIRANE. Komuna Xarre… Read More

Njoftim per Banoret dhe te Interesuarit ne Bashkine Himare

REGJISTRIMI SISTEMATIK FILLESTAR I PASURIVE TE PALUAJTSHME NE ZONEN PRIORITARE BREGDETARE NE SHQIPERI NJOFTIM TE NDERUAR BANORE TE BASHKISE HIMARE! KA FILLUAR REGJISTRIMI FILLESTAR I PASURIVE TE PALUAJTSHME NEPERMJET PROJEKTIT: “REGJISTRIMI SISTEMATIK FILLESTAR I PASURIVE TE PALUAJTSHME NE ZONEN PRIORITARE… Read More

Njoftim per Banoret dhe te Interesuarit ne Komunen Lukove

REGJISTRIMI SISTEMATIK FILLESTAR I PASURIVE TE PALUAJTSHME NE ZONEN PRIORITARE BREGDETARE NE SHQIPERI   NJOFTIM   TE NDERUAR BANORE TE KOMUNES LUKOVE! KA FILLUAR REGJISTRIMI FILLESTAR I PASURIVE TE PALUAJTSHME NEPERMJET PROJEKTIT: “REGJISTRIMI SISTEMATIK FILLESTAR I PASURIVE TE PALUAJTSHME NE… Read More

Partneret dhe Donator