Business Demographic Survey

Please give us your feedback by filling in the information

DREJT NJË SHOQËRIE TË ZHVILLUAR

CRCD i përkushtohet një shoqërie të zhvilluar të produktit dhe konsumit të qendrueshëm, një shoqëri ku kapitali është baza e harmonisë dinamike midis njerëzve, duke respektuar dhe duke i shërbyer njëri-tjetrin dhe mjedisit.

Qëndrim i organizatave mjedisore pas njohjes me mesazhet elektorale të partive politike në zgjedhjet e përgjithshme 2017

Qëndrim i organizatave mjedisore pas njohjes me mesazhet elektorale të partive politike në zgjedhjet e përgjithshme 2017

Konferencë për shtyp “Për programe të zhvillimit të qëndrueshëm në fushatën e zgjedhjeve të përgjithshme 2017!” Qëndrim i organizatave mjedisore pas njohjes me mesazhet elektorale të partive politike në zgjedhjet e përgjithshme 2017 Ne, 30 organizata mjedisore, të shpërndara në të gjithë vendin, po ndjekim me interes në këtë fushatë zgjedhore programet dhe angazhimet e partive …

THIRRJE PËR EKSPERTË NË ÇËSHTJE TË ANTI-KORRUPSIONIT NË NIVEL VENDOR

Qendra CRCD është duke zhvilluar Projektin “Institucionalizimi i masave anti-korrupsion në Bashkinë Selenicë” mbështetur nga IDM në kuadër të Projektit CIVILICS dhe financuar nga BE. Projekti ka për qëllim të nxisë zhvillimin dhe sistematizimin e dokumentave dhe mjeteve bazë që synojnë rritjen e transparencës dhe llogaridhënies në nivel vendor duke integruar çështjet e antikorrupsionit në …

Patnerët

US Embassy
GIZ Albania
Delegation of the European Union in Albania
SOROS Open Society Foundation for Albania
REC Regional Environmental Center
ALDA European Association for Local Democracy

The OSBE presence, Tirana office
SNV, Fier office
PSO Capacity building in Developing Countries
Milieukontakt International, Tirana office
CIRAB, University of Ancona
Municipality of Vlora